Rådgivning om forsikring

Tab af erhvervsevne i en længere periode kan være fatal for din økonomi, hvis du har en mindre virksomhed. Derfor bliver du hos os sikret med udbetaling af op til 80% af din månedlige indkomst, hvis din eller din medarbejder har tabt 50% eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder.

Livet er uforudsigeligt. Men du kan forberede dig på de ting, der kan ske. Med tryghed sikrer vi, at du også tilbydes de forsikringer, der skal sikre dig og din familie økonomisk i tilfælde af sygdom, ulykke og død.

Tab af erhvervsevne

Denne forsikring skal sikre din indtægt indtil folkepension, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke.


Livsforsikring

Du kan aldrig gardere dig mod ulykkelige hændelser, men ved at vælge de rette forsikringer, kan du medvirke til familiens økonomiske tryghed.

Kritisk sygdom

Forsikringen giver dig og din familie større økonomisk frihed fx til at søge ekspertbehandling i udlandet, hvis du er blevet ramt af en alvorlig sygdom.

Gruppeliv

Forenede Gruppeliv ejes af og administrerer gruppelivsaftaler for Alm. Brand, Codan, Danica Pension, Kommunernes Pensionsforsikring, Nordea Pension og Skandia. Over to millioner danskere er forsikret i Forenede Gruppeliv.

Afkast top 3 - en måned